Hello! Amb qui parlo?

Hello! Amb qui parlo?

Tendim a donar les coses per suposat. A pensar que els altres entendran el context d’aquella història que mig explico. Que tothom ha de saber el mateix que jo i, per tant, podrà seguir el meu relat sense problemes.

Rotundament no.

  • Si un metge parla amb terminologia científica, és probable que no l’entenguem.
  • Si un enginyer s’explica utilitzant el seu “idioma”, és probable que no captem l’essència d’allò que ens vol transmetre.
  • Si un Ajuntament dona a conèixer un projecte sense explicar-ne l’origen i la motivació, és probable que no li donem el valor que realment té.
  • Si una entitat posa en marxa un nou servei però no sap transmetre la seva importància, és probable que ens passi desapercebut.

En comunicació corporativa, i també en comunicació personal, el context és important. Endreçar el discurs és vital. I tenir present amb qui ens estem comunicant és la clau.