Avís legal, política de privacitat i protecció de dades

Per donar compliment a l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació indiquem les dades d’informació general del nostre lloc web www.catpress.cat

Titular
CATPRESS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ SL CIF: B-63915466

Adreça
c/ Àngel Guimerà, 49, 2n 1ª – 08240 Manresa

Telèfon
93 872 14 22

Correu electrònic:
comunicacio@catpress.cat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté son propietat titular de CATPRESS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ, a qui correspon l’exercici d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

 ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CATPRESS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

CATPRESS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ, conseqüentment, declina igualment tota la responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior.

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de CATPRESS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ i de tercers que l’han autoritzat per al seu ús.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Nou Reglament de Protecció de Dades d’àmbit europeu, CATPRESS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ informa els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin a través d’aquesta pàgina web, es recolliran en fitxers propietat de CATPRESS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ, i seran tractades amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis, continguts o productes que l’empresa ofereix.

L’usuari conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els següents drets:

  • Dret d’accés: dret a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i per a quins usos concrets, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.
  • Dret de rectificació: dret a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: dret a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a normativa.
  • Dret d’oposició: dret a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals.

En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a CATPRESS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ mitjançant el correu electrònic comunicacio@catpress.cat, o correu postal a C/ Àngel Guimerà, 49, 2n 1ª – 08241 Manresa (Barcelona).