Veiem els arbres o el bosc?

Veiem els arbres o el bosc?

En el món de la comunicació corporativa, el màrqueting i la publicitat, és el pa de cada dia: clients que s’encaparren a augmentar vendes sense testejar abans el producte, empreses que es marquen objectius sense valorar si són realistes, campanyes que es posen en marxa sense tenir en compte a qui van adreçades…

Els arbres que ens anem trobant pel camí (les urgències, les necessitats puntuals, les ordres dels de dalt, la tendència que s’ha posat de moda…), a vegades ens impedeixen mirar el món de la comunicació corporativa des d’una globalitat. Una empresa comunica constantment i no aconseguirà canviar la percepció de la seva marca només amb una campanya o una acció promocional, per molt potent que sigui. L’empresa és fruit dels seus valors, els seus productes i serveis, la seva gent, la seva història…

Si enfoquem la comunicació corporativa tenint en compte aquest “tot”, hi ha moltes més garanties d’èxit que centrant-nos en accions disperses i incoherents. Apartem els arbres, i aprofitem les infinites possibilitats del bosc!