Per una societat no sexista i inclusiva

Ajuntament de Manresa

L’Ajuntament de Manresa volia fer un pas més endavant a favor del llenguatge no sexista i inclusiu. El projecte es va plantejar com una sèrie de cartelleria amb adaptació a diferents formats i falques de ràdio, que donessin veu a les dones i cridessin l’atenció de la ciutadania sobre l’ús del llenguatge. Vam conceptualitzar una campanya amb un claim molt proper (“Les coses pel seu nom”) i la participació de dones manresanes, i vam crear continguts específics per a diferents col·lectius: educació, esport, món associatiu, medicina, etc.

Campanya publicitària- Disseny gràfic- Shooting- Estratègia