O com explicar l’enginyeria

Avant Manager

Avant Manager és un software de gestió especialitzat en enginyeria i arquitectura. Com crear continguts comprensibles sobre una eina tan específica? Només podíem superar el repte aplicant totes les armes de comunicació: descobrir el valor de la marca i posar tota la passió a transmetre’l!

Continguts web – Xarxes socials