Consells per escriure millor

Consells per escriure millor

Segons per a on i per a qui volem escriure, ho haurem de fer d’una manera o d’una altra, però  hi ha tips que no fallen mai:

  • Frases directes, breus i entenedores
  • Correcció ortogràfica i gramatical
  • Per captar l’atenció, posem el més important al començament
  • No ens oblidem de contextualitzar perquè tothom ens pugui entendre
  • Discurs ben organitzat i endreçat

I segmentant per canals, no us oblideu que:

  • En xarxes socials, busquem la interacció dels seguidors: llenguatge directe, planer, informal, que els interpel·li
  • En notes de premsa i material informatiu, llenguatge periodístic: objectiu, redacció impecable, responent les 6W (què, qui, quan, on, com i per què)
  • En les publicacions promocionals, podem permetre’ns luxes: claims, jocs de paraules, to informal, missatges emocionals… segons els valors que vulguem transmetre