Programar xarxes socials

Programar xarxes socials

Hootsuite o socialgest han estat un regal caigut del cel per als professionals que havíem de gestionar diverses xarxes socials. Eines que ens permeten treballar alhora amb diferents perfils i deixar posts programats per optimitzar els ritmes de treball.

Però, atenció! Una xarxa social és un espai d’interacció i conversa amb els nostres seguidors. No podem oblidar-nos de consultar tot sovint si tenim mencions o comentaris, per donar-los resposta immediata. Per a moltes empreses, les XXSS s’han convertit en una delegació virtual de l’oficina d’atenció al client. I, si no l’atenem correctament, entrarem en crisi de reputació!

La nostra recomanació? Programar posts, sí, però control almenys dos cops al dia sobre cada un dels perfils. Una mica més complicat del que pot semblar d’entrada, oi? Allò de “total, les xarxes ja me les portaré jo” està passant a la història!