Empresa

Som una consultoria en comunicació formada per periodistes i dissenyadors gràfics que us podem ajudar en tot allò relacionat amb la comunicació. El nostre objectiu és fer que la imatge que es percebi de la vostra empresa o institució coincideixi amb allò que voleu explicar i donar a conèixer.

CatPress, serveis de comunicació, amb seu a Manresa, es va crear l’any 1999 amb l’objectiu de donar serveis integrals de comunicació a aquelles entitats, organitzacions i empreses que tenen la necessitat de comunicar tant de forma externa com interna.
És una empresa formada per periodistes i dissenyadors gràfics que treballa en tots els àmbits relacionats amb mitjans, comunicació interna, producció de butlletins i revistes, imatge corporativa, consultoria en comunicació, gestió de recursos on-line, organització d’esdeveniments, gestió de xarxes socials, etc.