El TSJC sentencia que el preu màxim de menjador escolar a Catalunya no és viable econòmicament

abr. 11, 2017 No Comments by

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentencia que el preu màxim del menjador escolar a Catalunya no és viable econòmicament. La sentència 675/2016 fa referència a la resolució del preu màxim del menjador escolar fixada pel departament d’Ensenyament del curs 2013-2014, que es mantenia en els 6,20 euros. Un preu que continua vigent aquest curs 2016-2017 i que es manté exactament igual des de l’any 2007. L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura remarca que “en els darrers deu cursos escolars s’han produït increments de costos molt rellevants, tant pel que fa a l’índex de preus al consum (superior al 16%), que afecten les matèries primeres dels àpats, com pel que fa als lògics creixements salarials vinculats als convenis sectorials de referència. Malgrat tot, el preu es manté exactament igual des de 2007”.

 

Preu sense justificar

La sentència del TSJC remarca que el departament d’Ensenyament no acompanya les resolucions de preu màxim del menjador escolar que estableix per a cada curs amb cap memòria econòmica o justificació que avali el seu contingut. Per aquest motiu, es va acceptar com a prova en el procediment un peritatge encarregat a un economista independent perquè fes l’anàlisi dels costos del servei de menjador escolar. Aquest peritatge estableix amb tota claredat que el preu màxim fixat en 6,20 euros no és econòmicament viable si es volen mantenir els estàndards de qualitat en la prestació del servei.

 

Petició de l’Acellec

L’Acellec considera que “el preu màxim del menjador escolar s’ha d’establir sempre a partir d’un estudi econòmic rigorós dels costos reals del servei, fixant amb precisió els requisits mínims que ha de complir per assegurar-ne la qualitat i l’eficàcia”. Es defensa que el cost real del servei pot variar molt en funció de la grandària i les característiques dels centres, i “no té sentit que no s’estableixin sistemes de valoració que permetin adaptar els serveis a aquesta diversitat. En alguns centres és possible prestar el servei per sota dels 6,20 euros perquè el seu volum i característiques ofereixen marges de maniobra suficients per fer-ho, però la rigidesa del sistema actual posa les empreses i entitats prestadores del servei en situacions límit en la majoria d’escoles”. Els responsables del servei es troben davant d’una situació sense sortida: si volen complir el preu màxim fixat haurien de rebaixar inevitablement la qualitat del servei, fins i tot quan els propis centres i les famílies demanen un preu superior per adequar-se a les seves singularitats. En molts casos no es compleix la resolució, i es genera una situació d’inseguretat jurídica.

 

Problemes afegits

Des de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura es puntualitza que la resolució del preu màxim no desglossa els costos i els conceptes mínims en què s’ha de basar el servei i això provoca que tot sovint es demani a les empreses que assumeixin despeses que ningú ha previst. En definitiva, es genera una situació en què és pràcticament impossible cenyir-se al preu màxim establert. Les famílies i empreses es troben davant la disjuntiva d’incomplir la normativa o bé rebaixar la qualitat del servei.

Peticions al departament d’Ensenyament i decisió de les famílies

Des de fa anys l’Acellec demana sense èxit al departament d’Ensenyament que la resolució del preu màxim del menjador escolar que es fixa cada curs estableixi amb detall les despeses que s’inclouen i uns barems mínims de qualitat amb els quals s’ha de prestar el servei. D’acord amb aquesta idea, totes aquelles despeses no incloses en el detall del servei i el nivells de qualitat que superessin el mínim exigit podrien suposar un augment de preu. “Aquest possible augment del preu quedaria en mans de les decisions preses per les famílies, que són, al cap i a la fi, les que assumeixen el cost del servei de menjador escolar”. Fins a l’actualitat, el Departament d’Ensenyament no ha acceptat aquestes propostes. És per aquest motiu que l’Acellec va recórrer la resolució de preu màxim del curs 2013-2014, que s’ha resolt favorablement a l’entitat amb aquesta sentència.

 

Porta oberta al diàleg i escrit al TSJC

L’Acellec manté la porta oberta al diàleg i s’està a l’expectativa que la sentència produeixi alguna modificació en els criteris del departament d’Ensenyament i tingui efectes en el preu màxim de menjador d’aquest curs actual o de cara el proper. Darrerament l’Acellec ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aclariments sobre l’execució de la sentència. L’entitat patronal considera que allò que el TSJC considera sobre les condicions del servei de menjador escolar del curs 2013-2014 ha de tenir repercussió aquest curs 2016-2017 perquè el preu i les circumstàncies són exactament les mateixes.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet