El 2016 augmenta la generació de residus, puja la recollida selectiva i el rebuig també apunta a l’alça al Bages

febr. 06, 2017 No Comments by

El 2016 marca una tendència a l’alça en la generació de residus als municipis consorciats: la selectiva augmenta un 6% en conjunt, però l’aportació de rebuig al dipòsit controlat de Bufalvent també puja un 2%.

Cada habitant dels municipis consorciats ha generat una mitjana de 440 quilos de residus: 169 de recollida selectiva (entre contenidors, recollida porta a porta, i aportacions a la xarxa de deixalleries fixes i mòbils del Consorci) i 271 quilos de rebuig que van a parar al dipòsit. Això significa que el percentatge de reciclatge està a l’entorn del 38,5%, una xifra que es podria enfilar fàcilment fins al 60-70% si es fes la separació de residus correcta a la llar i només arribessin al dipòsit els residus que realment no es poden valoritzar: bolquers i compreses, bolígrafs usats, fregalls, la pols d’escombrar…

L’any 2015, la generació per habitant/any era de 436 quilos de residus, amb un 37,6% de reciclatge; i el 2014, 429 quilos habitant/any, amb un 36% de reciclatge.

D’entre les diferents fraccions de selectiva, la que més ha pujat durant l’any 2016 és el paper, amb un augment del 7% respecte de l’any anterior. El vidre ha augmentat un 1%; i els envasos, un 3%. En canvi, la fracció orgànica ha davallat un 1% respecte del 2015.

 

Bones dades a les deixalleries

Cal destacar el bon comportament de les deixalleries (el 2016 la de Cardona es va afegir a la xarxa del Consorci) que han augmentat un 13% les tones recollides, arribant gairebé a les 16.000 tones. I també ha augmentat un 10% el nombre d’usuaris, que s’ha situat en gairebé 150.000 entre les deixalleries fixes (uns 128.000) i les mòbils (uns 20.000).

De les 16.000 tones de residus recollides a les deixalleries, 12.300 s’han pogut valoritzar, unes 20 tones s’han destinat al programa de reutilització social, i la resta, unes 3.500 tones han estat finalment fracció resta destinada al dipòsit controlat; és a dir, el percentatge de recuperació dels residus gestionats a les deixalleries ha estat d’un 78%.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet