Comença el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte al Bages, Berguedà i Solsonès

nov. 09, 2015 No Comments by

El proper divendres 16 de novembre s’enviaran les primeres cartes invitant a les persones d’entre 50 i 69 anys a participar en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès. Un programa de cribratge que en aquestes tres comarques gestiona la Fundació Althaia i en el qual es convidarà a participar a més de 60.000 persones. Segons els resultats obtinguts en altres territoris, un 6% dels participants solen tenir resultats positius que cal estudiar.

 

El desplegament comença a la ciutat de Manresa i durant dos anys s’estendrà de manera progressiva, arribant a la població diana de totes les àrees bàsiques de salut de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès. La participació en aquest programa és voluntària, amb una realització biennal.

 

La població diana rebrà una carta a casa on se’ls explicarà el funcionament del programa i se’ls informarà de com participar-hi. Un sistema molt similar al Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama que ja fa anys que funciona al territori.

 

Un cop rebuda la carta, caldrà dirigir-se a una de les farmàcies adherides al programa on haurà de lliurar la carta que hagi rebut. Allí li donaran un kit per dipositar una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. El mètode de cribratge consisteix en detectar si hi ha restes de sang a la femta.

 

Si els resultats de la prova són negatius, o sigui, que no es detecta sang a la femta, els participants rebran una carta on se’ls informarà d’aquests resultat i se’ls convidarà a prendre part del programa dos anys després. En cas de detectar-se sang en femta, se’ls citarà per a una visita amb la infermera del programa i per fer  una colonoscòpia amb sedació. En un futur, aquests resultats es publicaran on-line a la Història Clínica Compartida de Catalunya.

 

Aquest programa de cribratge se situa en el marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 per potenciar els aspectes preventius. L’organització ha implicat la coordinació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, l’atenció primària, la Fundació Althaia i l’Hospital Sant Bernabé de Berga amb el suport de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut.

 


Organització del Programa

 

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte és únic per a tot Catalunya però s’ofereix i es gestiona de manera descentralitzada. S’organitza en:

  • Oficina de cribratge de Catalunya: té les funcions de definir i garantir l’aplicació dels criteris comuns d’organització, de qualitat, d’avaluació i coordinar les Oficines Territorials de Cribratge, d’acord amb el Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut.
  • Oficines Territorials de Cribratge: en el cas de la Regió Sanitària de la Catalunya Central és la Fundació Althaia la que s’encarrega de la gestió, el seguiment i l’avaluació del cribratge: gestió de les invitacions, coordinació del lliurament, coordinació amb les unitats d’endoscòpia i seguiment de l’activitat i control de qualitat del procés de cribratge.
  • Unitats d’Endoscòpia: les unitats de Digestologia de la Fundació Althaia i de l’Hospital Sant Bernabé de Berga realitzen les colonoscòpies i fan la gestió clínica dels casos.
  • Farmàcies: actuen com a agents de salut, donant informació, fent el lliurament del kit, la supervisió de la conservació i l’enviament de la mostra al laboratori.
  • Laboratori d’anàlisis clíniques: processen i analitzen les mostres de femta.
  • Equips d’atenció primària, professionals de l’atenció especialitzada i farmacèutics: tenen un important paper en el programa en el vessant de la informació i consell sobre el programa i la detecció precoç i la participació en el circuit del programa.

 

El càncer de còlon i recte

 

A Catalunya cada any es diagnostiquen 5.000 casos nous de càncer de còlon i recte. Actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb unes 2.000 defuncions a l’any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa per sobre del 55%.

 

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. La mitjana de temps necessària per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

 

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en estudis científics.

 

L’objectiu principal del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte és reduir la incidència i la mortalitat del càncer de còlon i recte a través de la detecció i el tractament dels pòlips colorectals i del càncer de còlon i recte en fases inicials.

 

Més informació: www.cancer.gencat.cat

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet