Més d’un 60% dels titulats en formació professional a l’institut Lacetània el curs passat ja ha trobat feina

oct. 28, 2015 No Comments by

Un 62% dels estudiants que el curs passat van acabar els seus estudis de formació professional a l’institut Lacetània de Manresa ja ha trobat feina. D’aquesta manera, l’índex d’inserció laboral del centre manresà se situa més de quinze punts per sobre de la mitjana de Catalunya, que és del 46%, segons posa de manifest l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2015 que elabora el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Respecte el curs anterior, el Lacetània ha augmentat de manera notable els nivells d’inserció laboral dels seus alumnes, passant del 50% del 2013-2014 al 62% del curs 2014-2015.

Per nivell d’estudis, els cicles formatius de grau superior són els que compten amb un índex d’inserció laboral més elevat, que se situa en el 73% en el cas de l’institut Lacetània i en el 53% en el conjunt de Catalunya. En aquest àmbit, destaca el cicle de programació de la producció en fabricació mecànica, amb un percentatge d’inserció laboral del 100%. Dos cicles més se situen per sobre del 80%: administració i finances (81%) i desenvolupament d’aplicacions web (80%), mentre que el d’administració de sistemes informàtics en xarxa registra un índex d’inserció laboral del 71%. En tota la resta de cicles de grau superior, troben feina més de la meitat dels titulats, mentre que un 19% opta únicament per continuar estudiant.

En el cas dels cicles formatius de grau mitjà, el nombre d’alumnes que decideix continuar els estudis és més gran. Per aquest motiu, dels titulats al Lacetània el curs passat un 41% continua estudiant davant d’un 52% que treballa. El cicle amb un índex d’inserció laboral més elevat és el d’electromecànica de vehicles automòbils, amb un 94% dels titulats que han trobat feina. Els de mecanització i gestió administrativa també registren nivells d’inserció per sobre del 50%.

Una altra dada a destacar és que dels titulats que han trobat feina, més del 70% treballa en una feina relacionada amb els seus estudis. Aquest percentatge és lleugerament major, de prop del 73%, en els cicles formatius de grau superior i es redueix fins al 67% en els titulats de grau mitjà.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet