300.000 euros per incentivar la creació de nous llocs de treball per a usuaris de Serveis Socials

jul. 07, 2015 No Comments by

El Consell Comarcal del Bages posa en marxa el projecte Rubik per l’ocupació social, que destinarà 300.000 euros en ajuts a les empreses del territori per crear nous llocs de treball que donin feina a persones usuàries de Serveis Socials en situació d’atur. Els objectius són clars: incentivar econòmicament les empreses perquè contractin  persones en situació de vulnerabilitat social, crear nous llocs de treball i empoderar a les persones en el seu procés d’autonomia econòmica i autoestima personal.

Les bases de la convocatòria s’estan acabant de redactar i és previst que, durant el darrer trimestre d’enguany, el personal de serveis socials dels diferents municipis bagencs elaborin la borsa de treball que es podrà oferir a les empreses, en un projecte que, a manca de concretar els detalls, preveu la creació de més de 60 llocs de treball al Bages, per un mínim de 6 mesos. I es vetllarà perquè siguin llocs de treball per ampliació de plantilla per tal que els incentius econòmics no es puguin utilitzar per cobrir llocs ja existents.

Contractacions a partir del 2016

A finals de setembre es publicaran les bases del concurs on es presentaran les empreses que vulguin acollir-se a aquests incentius econòmics per contractar persones en situació de vulnerabilitat. Paral·lelament es crearà una borsa de candidats derivats dels serveis socials, segons el seu currículum però també tenint en compte la valoració social de les seves situacions familiars i personals. Seran persones que es troben amb expedient obert en qualsevol dels serveis socials bàsics dels municipis del Bages. Els/les  insertors/es laborals realitzaran entrevistes amb els aspirants per elaborar fitxes individuals del perfil d’ocupabilitat. Després de passar el cribatge, es farà la borsa comarcal i per cada oferta de feina per part d’una empresa se seleccionaran diversos candidats que tinguin el perfil més idoni. Finalment, serà la mateixa empresa qui decidirà quin candidat vol contractar.

És previst que les contractacions es facin durant el primer semestre del 2016 i que les empreses o entitats que s’hi adhereixin rebin ajuts d’entre 3.000 i 5.000 euros aproximadament per fer front a un percentatge de la despesa del salari i de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Cada entitat podrà optar a un ajut diferent, segons les condicions de contractació (que en cap cas podran ser inferiors al salari mínim interprofessional) i també segons quin tipus d’empresa sigui, ja que les entitats del tercer sector o empreses petites podran optar a ajuts més elevats que les empreses grans. Les persones contractades seran exclusivament les que formin part de la borsa constituïda: persones aturades procedents dels serveis socials bàsics municipals que es troben en una situació de vulnerabilitat social provocada per la manca de feina.

El projecte Rubik

En total, es destinaran 300.000 euros a aquest projecte dissenyat i gestionat per les àrees de Benestar Social i Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages amb el finançament de la Diputació de Barcelona dins del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”.

El nom del projecte es deu al cub de Rubik amb la voluntat d’encaixar totes les peces: ocupació, administració, persona, empresa, oferta demanda… per incrementar les oportunitats personals i potenciar  la reinserció laboral.

Reinserció laboral

Unió empreses i persones

Benestar social

Inclusió social

Kohesió social

El conseller comarcal de Benestar Social, Joan Vinyes, ha explicat que el projecte ha estat possible en el marc d’una partida extra de la Diputació de Barcelona per destinar a la cohesió social. En aquest context, tenint en compte que els Ajuntaments han rebut també diners per fer front a les primeres urgències socials, “el Consell Comarcal del Bages ha dissenyat el projecte Rubik per ajudar persones que són usuàries de Serveis Socials però que són persones ocupables, perfectament capaces de treballar, i que han patit els efectes de la crisi econòmica perdent el seu lloc de treball”.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet