El Consell Comarcal del Bages tracta joves amb problemes de consum de drogues a nivell inicial

març 25, 2015 No Comments by

Des d’aquest mes de març una desena de menors del Bages i el Berguedà amb  problemàtica de consum inicial o experimental de drogues, però sense dependència, i les seves famílies reben atenció i seguiment quinzenal al Consell Comarcal del Bages  per part d’una psicòloga i una educadora social. Aquest nou servei s’ha posat en marxa per acostar el centre SPOTT, de la Diputació de Barcelona, a la Catalunya Central. Spott va ser el primer servei públic i d’assistència, tractament i prevenció comunitària per a persones drogodependents de tot l’estat espanyol i té com a missió oferir suport als serveis socials municipals i als consells comarcals en la detecció i atenció dels adolescents i joves  amb problemàtica de consum de drogues i en l’orientació a les seves famílies.

L’objectiu és oferir als municipis un recurs per a l’abordatge de la problemàtica del consum de drogodependències  en adolescents i joves  i les seves famílies. L’atenció d’aquests casos requereix incidir especialment en la detecció i el tractament precoç d’aquesta problemàtica i en intervencions per part del serveis públics per tal de millorar l’abordatge, el pronòstic i la qualitat de vida dels adolescents i joves i de les seves famílies.

En el cas concret del Bages i el Berguedà, els equips de serveis socials han detectat la demanda d’intervenció  en aquest àmbit i la dificultat d’accés al programa de tractament en el Centre SPOTT per la distància geogràfica.  Per això es posa en marxa aquest nou punt d’intervenció, situat al Bages, per tal de poder treballar de forma continuada i fer un seguiment exhaustiu als menors que presentin un perfil de risc i que necessiten aquest tipus d’atenció terapèutica.

El servei actuarà en dos nivells: servei d’assessorament i informació sobre drogues i servei de tractament al menor i suport a les famílies.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet