L’Acellec aconsegueix que la reforma fiscal reconegui l’exempció d’IVA per als menjadors escolars i acolliments fora d’horari escolar

oct. 10, 2014 No Comments by

La Comissió d’Hisenda del Congrés va aprovar ahir, 8 d’octubre, els tres projectes de llei de la reforma fiscal (IVA, IRPF i Societats) amb diverses esmenes, una de les quals reconeix finalment les reivindicacions defensades per l’Acellec des de fa gairebé 10 anys. L’esmena en concret diu textualment que quedaran exempts d’IVA els serveis d’atenció a infants en centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules de servei de guarderia fora de l’horari escolar.

 

L’Acellec va proposar a la patronal CEOE que inclogués aquesta mesura en el paquet d’esmenes que l’organitació empresarial va presentaral Govern del’Estat per tal que fossin incloses als projectes de llei. El partit popular ha transaccionat l’esmena amb CiU i s’ha reconegut finalment la reivindiació de la patronal catalana del lleure educatiu i sociocultural.

 

L’Acellec defensa aquesta mesura des de fa no menys de 10 anys, però amb molta més intensitat des que a finals de 2012, un dictamen de la DirecciónGeneral deTributos establia que aquest tipus de serveis havien de tributar al 21%. En la llarga campanya de lluita, l’Acellec ha rebut el suport explícit de la majoria de forces polítiques catalanes (CiU, PSC, ERC i ICV-EUA) i ha dut la qüestió fins a les instàncies europees, d’acord amb els sindicats CCOO i UGT a nivell estatal i amb la federació espanyola d’associacions de pares i mares d’alumnes mésrepresentantiva.

 

En el transcurs d’aquesta llarga i intensa reivindicació, l’Acellec ha aconseguit fins i tot el reconeixement del caràcter educatiu dels seus serveis per part del Ministerio de Educación, a través d’un dictàmen que ho certificava explícitament. Durant la tramitació de les esmenes, a més, l’Acellec i la federació espanyola a la que pertany, la FOESC, es van assegurar el suport dels principals grups parlamentaris al Congrés.

 

El reconeixement de l’exempció d’IVA per a aquests serveis educatius traurà del damunt de les empreses del sector una pressió duríssima que feia difícil la viabilitat econòmica d’una activitat que es basa en la prestació de serveis de qualitat i que, tanmateix, són de primera necessitat. L’Acellec dona ocupació estable a prop de 8.000 treballadors i atén diàrament prop de 150.000 usuaris de menjador escolar. Posar en qüestió la viabilitat del sector era, de fet, posar en qüestió la viabilitat d’un servei públic de primera necessitat.

 

En definitiva, i més enllà de les qüestions econòmiques, l’Acellec ha aconseguit el reconeixement i l’extensió d’un dret social: el dret dels infants i les seves families a ser atesos amb projectes educatius en els periodes de temps del migdia i en els acolliments abans i després dels horaris escolars.

 

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet