El nou model col·laboratiu d’atenció integrada a Tona rep un premi a la innovació en gestió sanitària

jul. 23, 2014 No Comments by

El projecte “Cap a un nou model col·laboratiu d’atenció integrada a Tona” ha estat guardonat amb el Primer Premi B SALUT – CHIESI 2013 a la Innovació en Gestió Sanitària, en la seva tercera edició. L’objectiu principal del pla, impulsat des de l’Ajuntament de Tona amb el colideratge de l’Equip d’Atenció Primària Tona i l’Àrea de Serveis Socials de la Mancomunitat de la Plana, és millorar la qualitat de l’atenció prestada als pacients del municipi a través de la interacció i la col·laboració entre els serveis socials i els de salut. Des de la seva implantació, a principis de l’any 2013, ençà s’ha aconseguit reduir (si es comparen les dades actuals amb les de 2011) un 17% el nombre d’usuaris que han estat hospitalitzats i l’estada hospitalària mitjana anual ha passat de 724 a 187 dies. Així mateix, les defuncions a hospitals en relació amb les residències han minvat en un 29%.

La creació d’una comissió local de dependència, formada per l’Equip d’Atenció Primària i els Serveis Socials Bàsics, és una de les quatre línies de treball que s’han creat en el marc del projecte per tal de consensuar el pla d’intervenció conjunt que fa possible el nou model integral. Així mateix, en els casos de pacients donats d’alta hospitalària que tornen al seu domicili, s’ha posat en marxa el servei d’ajuda proactiu que planifica, prèviament a l’alta sanitària del pacient, les intervencions que seran pertinents per assegurar la continuïtat assistencial des de casa i adequar-se a les necessitats de la persona i la família. D’altra banda, les residències de Tona  reben l’assistència mèdica dels metges del CAP i disposen d’un punt d’accés a l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP) que els permet accedir a la història clínica informatitzada. L’assistència a les persones ingressades en aquests centres es considera atenció a domicili, cosa que els garanteix l’equitat amb l’assistència que rep la resta de la població. Els plans d’intervenció es fan conjuntament entre el CAP, i les infermeres i la resta de tècnics de les residències, seguint les guies de pràctica clínica i els protocols de l’ICS. Això garanteix també un millor seguiment de la prescripció farmacèutica, atès que es basa en la Guia farmacoterapèutica de l’ICS.

Finalment, s’ha creat una comissió d’envelliment actiu per recollir totes les activitats que tenen a veure amb la prevenció i promoció d’hàbits saludables que es fan des dels diferents agents de salut i socials del municipi.

El nou projecte és un dels vuit models col·laboratius que s’estan liderant a Catalunya, relacionats amb el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària.  Els models col·laboratius estan pensats per crear un marc de sostenibilitat i eficiència en la gestió dels recursos, però sobretot per donar una atenció millor, centrada en el pacient. En aquesta línia, la percepció final dels professionals involucrats en el projecte a Tona és que la implantació del pla els ha generat més seguretat en la seva feina a l’hora de prendre decisions que tenen relació amb l’atenció a les necessitats de cada usuari.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet