Neix Bages Turisme, l’ens comarcal que agafa el relleu dels desapareguts consorcis turístics

jul. 12, 2014 No Comments by

La gestió turística comarcal al Bages es troba en un procés de reestructuració -a causa del replantejament que ha fet la Diputació de Barcelona en el seu model de gestió territorial delturisme idel tancament del Consorci de Promoció Turística delCardener idel Consorci de Promoció Turística de les Valls del Montcau-, en el qual s’han intensificat els esforços per donar resposta als interessos delterritori iper donar continuïtat a les iniciatives i projectes endegats aquests últims anys.

Des de fa mesos, el ConsellComarcal del Bagesva posar sobre la taula la possibilitat de crear aquesta organització especial en un Consell d’Alcaldes, i a partir d’aquell moment s’ha gestionat el consens necessari entre els diferents municipis i els diferents grups comarcals. Ha estat important la voluntat de l’Ajuntament de Manresa d’implicar-se en aquest projecte i posar-se al capdavant juntament amb el Consell Comarcal.

D’aquesta manera, Ajuntament deManresa iConsell Comarcal lideraran aquest ens que funcionarà amb una assemblea general i un consell executiu. Aquesta entitat, que ara comença el seu procés oficial de constitució, estarà integrada per representants d’Ajuntaments i entitats locals, empreses privades, entitats sense ànim de lucre i agents econòmics i socials, així com també entitats no territorials, organitzacions i associacions representatives delBages i deCatalunya de l’àmbit turístic.

La finalitat de Bages Turisme serà la planificació, la gestió i la promoció del turisme a la comarca del Bages. Algunes de les seves atribucions seran:

  • Planificar i coordinar les activitats turístiques de la comarca.
  • Promocionar els recursos turístics de la comarca, a través de materials promocionals, comercialització de paquets turístics, presència en fires, etc.
  • Impulsar el desenvolupament de la oferta turística: impulsar marques turístiques supramunicipals, participar en programes europeus, senyalitzar els productes turístics, etc.
  • Afavorir l’adequació de les infraestructuresi dels serveisdel Bages (allotjament, restauració, agències de viatges, activitats culturals i d’oci etc.) a la demanda turística real, donant suport a la iniciativa privada en el sector.
  • Analitzar la realitati estudiar elsproblemes del sector turístic a la comarca, adoptant i/o proposant les mesures més adients per solucionar-los.
CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet