Un estudi fet a Manlleu i a Santa Eugènia de Berga permet millorar el tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica

maig 21, 2014 No Comments by

164 pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) de les poblacions de Manlleu i de Santa Eugènia de Berga han participat en un estudi que ha permès millorar el tractament d’aquesta malaltia. El treball ha consistit a fer una classificació dels pacients segons el fenotip de la malaltia, descriure’n la gravetat clínica i analitzar el tractament farmacològic que reben. D’aquesta manera, s’ha aconseguit un millor abordatge de l’MPOC a l’atenció primària, apostant per trobar un tractament individualitzat per a cada pacient. Els resultats de l’estudi permeten comprendre millor com es manifesta la malaltia en diferents circumstàncies i donar eines que ajudin els professionals en la seva presa de decisions.

Han dut a terme el treball set metges residents de l’especialitat de medicina familiar i comunitària i l’ha coordinat l’epidemiòleg de l’Hospital de Vic, Pere Roura. Dels 164 pacients participants, un 79% eren homes i la majoria presentaven la malaltia en una situació estable. El tractament més utilitzat entre els pacients (en un 42% dels casos) van ser els broncodilatadors de llarga durada amb corticoides inhalats. Els pacients tractats amb més de tres medicaments només representaven el 7,2% del total i eren els que tenien símptomes respiratoris més importants.

Els pacients participants a l’estudi s’han beneficiat directament dels resultats obtinguts, ja que se’ls ha adaptat el tractament a la seva situació concreta. L’anàlisi també ha permès als professionals de l’atenció primària conèixer millor quines són les  diverses manifestacions de la malaltia i els tractaments més adequats. La classificació dels fenotips i l’estudi del tractament que es dóna ha de fer possible que es pugui abordar i modificar, si cal, el tractament d’aquests pacients en un futur.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet