La simplificació administrativa en matèria laboral centra una jornada de la Inspecció de Treball de Catalunya a la Cambra

des. 24, 2013 No Comments by

Simplificar el garbuix de lleis en matèria laboral al qual han de fer front les empreses. Aquest és l’objectiu compartit entre la Cambra i d’altres organitzacions empresarials de la comarca i la Inspeccióde Treball de Catalunya, que van mantenir una trobada que va servir per donar a conèixer l’activitat d’aquest organisme i posar en comú alguns dels temes que més preocupen a les empreses. A la sessió hi van assistir el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Jordi Miró, i la directora general de la Inspeccióde Treball, Maria Luz Bataller.

Durant la jornada es va donar a conèixer l’estratègia, els objectius i els resultats de la Inspecció de Treball de Catalunya. En aquest sentit, es van destacar algunes xifres, com que només el 16% de les inspeccions acaben generant una acta (expedient sancionador) i que, d’aquestes, un 67% són per temes relacionats amb el frau a la Seguretat Social. Només el 18% de les sancions fan referència a aspectes relatius a la seguretat i salut laborals, una dada es reflecteix en la davallada de la sinistralitat laboral que s’ha produït en els darrers anys.

Compromís amb la FP dual

Els representants de l’administració es van comprometre a estudiar, a petició de les empreses assistents, els aspectes relacionats amb la protecció legal que han de tenir les persones que són a l’empresa com a part del seu procés formatiu. Una situació que es preveu que vagi en augment a mesura que s’extengui el model de formació professional dual i en la qual les empreses necessiten disposar d’un criteri clar.

Simplificació legal

Pel que fa a la complicada legislació en matèria laboral, els dos directors generals van admetre la dificultat que tenen les empreses, sobretot les més petites, per estar al dia de totes les seves obligacions i per conèixer les contínues novetats que es produeixen. En aquest sentit, es van afegir a la petició de les pròpies empreses i es van comprometre a sumar esforços per aconseguir una simplificació legislativa en aquesta matèria, ja que la legislació laboral és competència de l’estat i no s’adequa al model empresarial català.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet