Acord per la continuïtat del conveni del lleure educatiu i sociocultural

jul. 19, 2013 No Comments by

Les empreses que formen part de la patronal del lleure educatiu Acellec, han acceptat per unanimitat, en assemblea, signar l’acord  que garanteix la continuïtat de l’actual conveni del lleure educatiu i sociocultural mentre segueixen les negociacions per a la firma d’un nou conveni. D’aquesta manera s’ha eliminat la incertesa que planava sobre el sector en finalitzar aquest proper diumenge el termini de vigència per als convenis no renovats que havia fixat el govern de l’Estat amb la reforma laboral aprovada l’any passat. Aquesta patronal, que agrupa 45 empreses, la presideix Pere Mulero.

L’actual conveni del lleure educatiu i sociocultural es va firmar per al període 2008-2010. En finalitzar aquest periode, organitzacions patronals i sindicals van iniciar negociacions per firmar un nou conveni, però fins a la data d’avui no han aconseguit arribar a un acord. En qualsevol cas, l’article 3 del conveni preveu que els seus articles normatius continuaran vigents fins que no es signi un nou conveni. Per aquesta raó el conveni s’ha aplicat amb normalitat fins a la data d’avui. Però la reforma laboral que va aprovar l’any passat el govern de l’Estat establia un període de vigència dels convenis denunciats d’un any a comptabilitzar des de l’aprovació de la reforma. Aquest termini finalitzava el dia 7 de juliol i s’havia generat una situació d’incertesa a causa de les diferents interpretacions jurídiques, ja que algunes defensaven la prevalença de l’article 3 del conveni, i altres el termini establert per la reforma laboral.

Per eliminar la incertesa generada i resoldre qualsevol dubte, les organitzacions patronals firmants del conveni (Acellec, Confederació i ACCAC) i els sindicats (UGT i CCOO) van arribar a un acord en el qual ratifiquen la validesa de l’article 3 del conveni i, per tant, asseguren la seva validesa més enllà del termini de 7 de juliol i fins a la data en que es firmi un nou conveni. Així, tot el clausulat del conveni i les taules salarials de 2010 continuaran vigents sense limitació, fins al moment en què ambdues parts es posin d’acord per signar un nou conveni.

D’aquesta manera s’eliminen temors formulats des de diferents instàncies, segons les quals, en esgotar-se el termini establert per la reforma laboral la referència per als treballadors del sector passaria a ser l’estatut del treballador. La majoria d’interpretacions serioses negaven aquesta possibilitat, però amb el nou acord aconseguit, s’elimina del tot la incertesa i es garanteix la continuïtat del conveni.

En qualsevol cas, la Mesa de Negociació per al III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural està treballant a ple rendiment des de fa aproximadament tres mesos, superant així un període d’impasse que, des de mitjan 2012 havia alentit les converses entre les dues parts. Ara la Mesa podrà continuar treballant en la negociació sense la pressió d’un termini concret.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet