Una escola pot estalviar 3.700 euros l’any revisant la contractació elèctrica

juny 10, 2013 No Comments by

 

Els darrers dies s’ha fet entrega de les auditories energètiques a les escoles i als respectius ajuntaments que han participat en el programa de millora de l’eficiència energètica en centres d’ensenyament: l’escola Doctor Ferrer d’Artés, la Francesc Macià de Súria, la Sant Vicenç de Sant Vicenç de Castellet i la Riu d’Or de Santpedor.

L’objectiu d’aquestes auditories és detectar com es pot estalviar energia sense haver de fer grans inversions al centre. En aquest sentit, s’ha detectat, per exemple, que l’optimització de la contractació elèctrica a través de l’ajust de la potència contractada pot suposar un estalvi anual d’uns 3.700 euros en una de les escoles. Altres de les mesures proposades són:

 • Millora de la regulació de la calefacció: ajustar els horaris d’encesa i parada de la caldera, instal·lar vàlvules termostàtiques en els radiadors de les aules més calentes…
 • Analitzar i reduir els stand-by.
 • Millorar l’aïllament de portes i finestres, revisant les juntes, instal·lant raspalls sota les portes…
 • Millores en la il·luminació instal·lant detectors de presència o interruptors temporitzats en lavabos, eliminació de fluorescents en passadissos…
 • Instal·lació de persianes interiors a les finestres orientades a sud, est i oest per poder aprofitar la llum solar i evitar excessos de calor i enlluernaments.
 • Reducció de la potència d’equips (bombes de recirculació, extractor de cuina…).

A més d’aquest tipus d’actuacions de baix cost, les auditories energètiques realitzades recomanen l’adopció de bones pràctiques com ara:

 • Senyalització de les línies elèctriques que es puguin desconnectar  durant els períodes en què les escoles romanen tancades (nits, caps de setmana, festius).
 • La utilització de regletes desconnectables per als aparells electrònics que tenen consums residuals: ordinadors, impressores, carregadors, transformadors…
 • Configurar els equips informàtics per a què estalviïn energia.
 • Triar elements d’alta eficiència en la reposició d’enllumenat i aparells.
 • Tancar els llums quan s’abandona una aula.
 • Utilitzar l’enllumenat estrictament necessari durant les tasques de neteja.
 • Aprofitar la ventilació nocturna a l’estiu per millorar les condicions tèrmiques de l’edifici.

Aquestes recomanacions es fan després que l’àrea de Medi Ambient del Consell hagi recollit i analitzat les dades de cada centre: ha fet termografies dels tancaments dels edificis per avaluar l’existència de fuites de calor, ha mesurat i valorat l’eficiència del sistema d’il·luminació, s’han estudiat les instal·lacions tèrmiques (calefacció i aigua calenta sanitària) i s’ha analitzat el consum i la facturació d’energia elèctrica i de gas natural. A més, a cada escola s’ha instal·lat un aparell de monitorització del consum elèctric i la temperatura, que ha permès la recollida i anàlisi de dades. Aquest aparell es mantindrà al centre per poder anar avaluant els consums i els resultats de les actuacions de millora realitzades.

Per impulsar d’adopció de les mesures d’estalvi i eficiència energètica, el Consell ha implicat l’ajuntament i l’equip directiu de cada centre, i ha fet una formació bàsica i personalitzada als conserges i personal designat de les escoles per tal que desenvolupin les funcions de gestors energètics del centre. Els centres, la majoria ja motivats i actius en la matèria, han respost molt positivament.

La realització d’aquest programa de millora de l’eficiència energètica a les escoles pretén ser l’inici d’un procés de canvi en els hàbits energètics, primer a l’escola i, després a les llars, a través de la implicació de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.

 

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet