Bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses i les monoparentals a Sant Fruitós de Bages

abr. 15, 2013 No Comments by

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar des de l’1 de gener ampliar les bonificacions de l’IBI per al 2013. Davant de les dificultats inicials per poder aplicar les bonificacions previstes per aquest exercici 2013, i havent-se dut a terme les peticions oportunes de correcció i adaptació a les administracions supramunicipals pertinents, s’informa als ciutadans, que tinguin expedit el títol de família nombrosa o monoparental, de com han de procedir per a poder tenir la bonificació de l’IBI per aquest any.

– Sol·licitar la bonificació pertinent via instància a l’Ajuntament abans del dia 3 de juny de 2013.

– Adjuntant la següent documentació:

1. Fotocòpies del títol, tant el col·lectiu com els individuals, de família nombrosa i/o monoparental (el títol ha d’estar en vigor i amb data d’expedició 2012)

2. Fotocòpia del DNI del titular de l’immoble.

Per aquelles persones que per diversos motius, ja hagin realitzat el pagament  de l’IBI 2013 i compleixin les condicions per a la bonificació podran sol·licitar-la igualment en el termini previst, abans del 3 de juny 2013.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet