La Intercol·legial Tècnica i la Cambra impulsen un projecte pilot per millorar l’eficiència energètica dels edificis del Bages

febr. 14, 2013 No Comments by

La presentació de la plataforma, que va tenir lloc a la seu de la Cambra de Manresa

La Intercol·legial Tècnica del Bages, que agrupa els col·legis d’arquitectes, aparelladors, enginyers tècnics i enginyers industrials, amb el suport dela Cambra, han posat en marxa un projecte pilot per millorar l’eficiència energètica dels edificis, tant públics com privats, de la comarca. Aquestes entitats han creatla Plataformaper a l’Impuls dela RehabilitacióEnergèticadels Edificis al Bages (PIREEB), amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació dels equipaments públics en aspectes d’estalvi energètic, i de potenciar la rehabilitació energètica de les edificacions en general, tan públiques com privades. En una primera fase, el projecte se centrarà en edificis públics de Manresa, Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada. Els col·legis professionals defensen que la rehabilitació és un sector amb potencial per generar activitat que pot afavorir la recuperació econòmica.

Rehabilitació energètica

El projecte proposa catalogar totes les edificacions públiques de Manresa, Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada i recollir el màxim de dades per poder escollir els equipaments públics inclosos en la prova pilot. Els edificis escollits serien sotmesos a les auditories energètiques per determinar les mesures d’estalvi i eficiència que caldria aplicar. La plataforma PIREEB proposa que les administracions locals aportin el finançament per fer aquesta primera diagnosi, via subvencions, mentre que el cost de les obres hauria de ser assumit per les administracions i les empreses de serveis energètics.

Actuar de manera transversal

La plataforma PIREEB proposa treballar amb aquest projecte de manera tranversal amb la implicació de tots els agents relacionats amb l’edificació i l’energia del territori. Per aquest motiu s’establiran contactes amb l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i la direcció general de Polítiques Mediambientals dela Generalitat de Catalunya,la Diputació de Barcelona, les administracions locals, els col·legis professionals del sector, el gremi de constructors, el gremi d’instal·ladors, els industrials vinculats al sector, les empreses de serveis energètics, etc.

Potenciar la formació

Els col·legis professionals, amb la implicació dels gremis d’instal·ladors i constructors, a més, faran formació continuada i específica en temes d’eficiència energètica i sostenibilitat durant els propers mesos. En especial es faran cursos de formació sobre programes homologats pel ministeri sobre certificació energètica d’edificacions existents. Els col·legis buscaran la col·laboració de les institucions a través de la signatura de nous convenis per definir protocols i procediments en matèria energètica.

Marc legal favorable

El marc legal i les directrius europees posen damunt la taula la necessitat de potenciar l’eficiència i l’estalvi energètic en els edificis públics. La nova directiva europea 2010/31/CE es proposa reduir un 20% el consum energètic i les emissions de CO2 i planteja augmentar un 20% la producció de l’energia amb mitjans renovables. Des de l’1 de gener totes les edificacions que entrin en un procés de compra o de lloguer han de tenir definit el seu grau d’eficiència energètica. A més, els edificis que donen un servei públic i tinguin més de500 metres quadrats tenen l’obligació de tenir la seva etiqueta de certificació. A partir de 2015 aquesta obligació també serà necessària per als edificis menors de250 metres quadrats.

Agents de la plataforma PIREEB

La Plataformaper a l’Impuls dela RehabilitacióEnergèticadels Edificis al Bages (PIREEB) neix de la mà dela Delegaciódel Bages-Berguedà del  Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, dela Delegaciódel Bages-Berguedà-Anoia del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, del Col·legi d’Enginyers Industrials dela Catalunya Central, i dela Demarcaciódela Catalunya Centraldel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials.

La iniciativa compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Manresa i la implicació d’altres agents com el Gremi d’Instal·ladors del Bages-Berguedà, el Gremi de Constructors de Manresa i Comarca, i els Ajuntaments de Manresa, de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de Vilatorrada. També és oberta a la col·laboració de l’ICAEN, la Direcció General de Polítiques Mediambientals, la Diputació de Barcelona, la Taula de la Construcció del Bages, el Consell Comarcal del Bages, el CTM i els Ajuntaments del Bages que ho desitgin.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet