El Bages manté el seu pes en el conjunt de l’economia catalana i accentua la capacitat exportadora de les empreses del territori

oct. 17, 2012 No Comments by

La crisi econòmica ha tingut com a conseqüència directa una lleugera pèrdua de pes de l’activitat empresarial al Bages respecte el conjunt de Catalunya. Així ho constata una nova edició de l’informe “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages. L’indicador de dinamisme empresarial 2006-2010”, impulsat perla Cambrade Comerç de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages ila Diputacióde Barcelona. Aquesta edició de l’estudi actualitza les dades dels anteriors fins l’any 2010, confirmant la tendència ja observada de davallada del nombre d’empreses, número d’ocupats i generació de valor afegit brut (VAB).

La regidora Sílvia Gratacòs, el president de la Cambra Pere Casals i el tècnic de la Cambra Jaume Ferrer, en la presentació de l’estudi

Així, les dades del 2010 donen com a resultat que el Bages representa al voltant del 2% de l’economia catalana en el seu conjunt, de manera que manté el seu pes respecte els anys anteriors. La comarca té 11.543 empreses, 53.021 persones ocupades i genera 2.767,78 milions d’euros de valor afegit brut. Això suposa, respecte el 2009, una caiguda del 2,48% en el nombre d’empreses, de l’1,83% en l’ocupació i el 3,19% en el valor afegit brut. Pel que fa a la distribució sectorial, el Bages és molt més extractiu-miner, metall i automoció i tèxtil que la resta del teixit productiu català.

Cal destacar el pes de la indústria en el conjunt de l’economia del Bages. Amb les dades del darrer any, pot veure’s com el pes d’aquest sector remunta pel que fa al valor afegit brut total, mentre que la construcció accentua la seva caiguda, quedant-se pràcticament a la meitat del que representava l’any 2006 (6,8% del VAB l’any 2010 davant del 13,3% que representava l’any 2006). Els sector serveis, per la seva banda, continua en una trajectòria ascendent.

La internacionalització, punt fort de l’economia del Bages

Una de les dades positives que es desprenen de l’estudi fa referència a la presència als mercats internacionals de les empreses del Bages. La comarca té una base d’empreses exportadores lleugerament superior a la mitjana catalana, degut en bona part al fet de ser relativament més industrial que el conjunt. Per sectors, els que tenen una proporció més elevada d’empreses exportadores (per sobre del 30%) són els de material de transport, indústries químiques i tèxtil, cuir i confecció. Els sectors de les indústries extractives no energètiques i la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric, per la seva banda, superen el 20%.

Indicadors de vulnerabilitat

El treball analitza també un seguit d’elements que indiquen la vulnerabilitat tant de les empreses com dels diferents sectors econòmics. Un d’aquests elements és el nivell d’endeutament. En el seu conjunt, les empreses del Bages tenen una taxa d’endeutament del 55,4%, 9 punts per sota respecte la del conjunt de Catalunya. La tendència des del2008 haestat la de reduir el pes de l’endeutament. Amb tot, encara hi ha un 25% d’empreses amb un endeutament superior al 86%. Això, sumat a la restricció del crèdit, suposa un factor de vulnerabilitat molt intens que pot desembocar en restructuracions i tenir un impacte enormement negatiu en el conjunt de l’economia bagenca.

Un teixit en procés de redimensionament

El teixit industrial del Bages continua immers en un procés de redimensionament de la seva estructura productiva per adaptar-se als nous nivells de demanda. I ho fa perdent ocupació i guanyant productivitat, tot i que la productivitat per ocupat disminueix l’any 2010 respecte la del 2009, situant-se en 52.200 € per empleat, a causa bàsicament d’una menor destrucció d’ocupació.

El repte de l’economia bagenca per als propers anys passa per generar ocupació sense disminuir, i a ser possible incrementant, els nivells de productivitat per tal de millorar-ne la competitivitat.
CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet