La Cambra demana que l’increment de l’IVA vagi acompanyat de mesures immediates per reduir les cotitzacions socials de les empreses

ag. 29, 2012 No Comments by

La Cambrade Comerç de Manresa demana que l’increment de l’IVA, que entrarà en vigor aquest dissabte, s’acompanyi de forma immediata per una reducció de les cotitzacions socials de les empreses, tal i com el govern va anunciar que faria. La institució denuncia que, mentre que l’increment de l’IVA tindrà una aplicació immediata, la reducció de les cotitzacions encara està pendent de definició i concreció, anunciant-se de moment per l’any vinent quan és en aquests moments quan hi ha un greu problema d’atur i la necessitat d’un increment accelerat de competitivitat de les empreses. La situació és encara més greu pel fet que fins al moment s’han suprimit la major part de deduccions vigents a les cotitzacions, per la qual cosa aquestes han augmentat en lloc de disminuir.

Efectes en el consum

Tot i ser conscient que a curt termini no hi ha alternatives a l’increment de l’IVA,la Cambracreu que aquesta mesura agreujarà encara més la caiguda del consum. Segonsla Cambra, la decisió s’hauria d’haver pres en les primeres fases de la crisi i no en un moment de clara recessió com aquest, en lloc de mesures populistes i poc efectives que només van contribuir a dilapidar el superàvit amb més rapidesa.La Cambratambé alerta que l’augment tindrà efectes negatius directes als comptes d’explotació d’empreses en sectors d’activitat que no repercuteixen IVA, com és el cas de l’ensenyament i la sanitat, entre altres. Sectors, d’altra banda, que ja han patit mesures d’austeritat molt significatives. La institució, a més, qüestiona el canvi sobtat de productes i serveis que passen del tipus reduït al general, que tindran un impacte negatiu molt més acusat en els respectius sectors.

Per altra bandala Cambraadverteix que, tal com ha passat amb l’IRPF, hi ha el perill que el retrocés que la mesura pot ocasionar a curt termini en el consum faci que la recaptació final  de l’impost disminueixi, com ja ha succeït en algun altre país en recessió que l’ha aplicat.

Recomanacions per a les empreses

La Cambraaconsella a les empreses que es puguin permetre reduir el seu marge comercial, que absorbeixin tot o part de l’augment de l’IVA i que ho publicitin, per tal de fidelitzar els seus clients i contribuir a crear un estat d’ànim contrari a la reacció de contracció del consum. Per als que no tinguin més remei que assumir l’augment per no quedar fora del mercat,la Cambraels recomana treballar per la banda dels costos per compensar la pèrdua de marge. En aquest sentit, la institució pot assessorar-los en eines de competitivitat, cerca de mercats alternatius o agrupació de compres, entre altres aspectes.La Cambratambé fa una crida a les grans empreses de serveis (energia, aigua, transport, autopistes, etc.), amb comptes d’explotació sanejats, perquè assumeixin elles l’augment de l’IVA i facin un servei a l’ànim i la butxaca col·lectius. Pel que fa als sectors netament exportadors, els recomana que facin previsió per finançar l’increment del saldo d’IVA a recuperar.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet