Les 15 empreses del programa d’Eficiència Energètica de la Cambra podran estalviar el 10% del consum

jul. 18, 2012 No Comments by

Les quinze empreses que han participat al programa d’Eficiència Energètica per a Pimes dela Cambra, impulsat en el marc del projecte Regió Verda en què també participa el Consell Comarcal, ja tenen sobre la taula els resultats de la preauditoria energètica. Aquest document recull les dades obtingudes a partir de l’anàlisi dels consums energètics i les característiques de cada empresa, i proposa un seguit de recomanacions que permeten de mitjana un estalvi del 10% de la despesa energètica, tot i que en alguns àmbits com el de la il·luminació es poden arribar a aconseguir reduccions de la despesa de fins a un 80%.

 

Per fer la preauditoria s’ha recollit informació de les empreses mitjançant un qüestionari energètic i les factures de consum, s’han baixat les lectures dels comptadors de la companyia elèctrica i s’han visitat les instal·lacions de l’empresa amb una càmera termogràfica i un luxòmetre per tal de mesurar els nivells d’escalfor i de llum dels diferents espais. Les quinze empreses analitzades tenen, conjuntament, una despesa de prop d’un milió d’euros l’any en concepte d’energia.

 

Les recomanacions proposades s’han agrupat en sis àmbits: climatització, consum d’energia elèctrica, contractació, il·luminació, penalitzacions i procés. Entre les mesures hi ha des de la disminució de la potència contractada, que amb un cost 0 permet estalviar fins a un 68% de la despesa; canviar les campanes d’halogenurs metàl·lics per campanes LED, amb un estalvi del 72%; evitar l’entrada directa de radiació solar a les oficines i millorar-ne l’aïllament, mesura que permetria reduir fins a un 79% de la despesa; implantar mesures d’estalvi energètic en el transport per carretera (conducció eficient, adaptació dels vehicles, optimització de les rutes, etc.), amb un estalvi potencial mitjà del 12%; o bé la incorporació de carretilles elèctriques en substitució de les actuals de gasoil. En total, s’han detectat 83 possibilitats de millora en el cost energètic d’aquestes empreses que poden aplicar-se sense haver de fer una excessiva inversió.

 

Des dela Cambras’ha detectat una molt bona predisposició i col·laboració per part de les empreses participants, i hi ha la voluntat d’extendre el programa a d’altres empreses de la comarca, així com de fer seguiment de les que ja hi han participat. A la vegada, s’han detectat millores fetes per algunes empreses que podrien ser aplicables en d’altres.

 

Conveni amb l’Institut Català d’Energia

Aquest programa permetrà ala Cambracomençar a oferir nous serveis adreçats a potenciar l’eficiència energètica per part de les empreses. En aquest sentit, el conveni signat recentment amb l’Institut Català d’Energia ja suposa un primer nivell d’assessorament que es preveu ampliar amb d’altres serveis com el de revisió de la potència contractada i càlcul del nivell de potència òptim o la gestió de la contractació energètica.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet